Organy Spółki

I. Zarząd Spółki:

 

Marcin Rybka - Prezes Zarządu Spółki (od 29.04.2019 r.)  
   
 II. Rada Nadzorcza Spółki:   
   
1. Jakub Pietkiewicz - Przewodniczący  
2. Jarosław Jermalonek - Wiceprzewodniczący  
3. Waldemar Wyczachowski  - Sekretarz  
   
III. Zgromadzenie Wspólników:  
   
Funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.  
   

Prokurenci:

 
   
   

 

 Powrót