Dostawa 5 szt. aparatów USG

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę 5 szt. aparatów USG, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

KOSMED Sp. z o.o.

(ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce)

 

Typ wybranego sprzętu:

  1. Aparat "A" - Esaote Europe B.V. - MyLab Touch,
  2. Aparat "B" - BK-Medical - BH3000/2300,
  3. Aparat "C" - Easote SpA - MyLab Twice,
  4. Aparat "D" - BK-Medical - Flex Focus 400/1202,
  5. Aparat "E" - BK-Medical - BH3000/2300,

 

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony:

  1. Aparat "A" - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
  2. Aparat "B" - Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  3. Aparat "C" - Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  4. Aparat "D" - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
  5. Aparat "E" - Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 27 sierpnia 2015 r.

Wartość zakupu brutto: 1.888.330,00 zł

 

Powrót