Dostawa sprzętu medycznego - zestaw do wykonywania zabiegów otolaryngologicznych

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

(ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa)

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i instalację komplentego zestawu do wykonywania zabiegów otolaryngologicznych (w tym m.in. mikroskop oraz oprzyrządowanie oraz zestawy narzędzi).

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

Data zawarcia umowy: 19 grudnia 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 698.786,84 zł

 

Powrót