Dostawa sprzętu medycznego

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

OXFORD POL Sp. z o.o.

(Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź)

 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i instalację:

  1. 1 szt. Holtera EKG (DM Sofware, Cardioscan10, DMS300-3A),
  2. 1 szt. EKG 12-kanałowego (M4Medical Sp. z o.o., CardioCor),
  3. 1 szt. Aparatu do prób wysiłkowych (Norav Medical GMBH/ Stress Test ECG N-Stress 120W z bieżnią TMX 428 Trackmaster),
  4. 5 szt. cykloergometrów ,
  5. 1 szt. spirometru (Mes Sp. z o.o. / LUNGTEST 1000S).

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.

 

Data zawarcia umowy: 7 czerwca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 224.565,00 zł

 

Powrót