10/ZP/PN/17 Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M

Opublikowano Odsłony: 1471

10/ZP/PN/17

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ   (.pdf)

 

Załączniki do SIWZ (edytowalne)

Załącznik nr 2 A - Oddział Kardiologiczny (dokumentacja techniczna - plik ZIP),

Załącznik 2B:

PFU Przebudowa pomieszczeń VI pietra budynku wysokiego dla: Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego z wczesną Rehabilitacją Neurologiczną (plik ZIP)

PFU Oddział Chorób Wewnętrznych (plik ZIP)

 

 Modyfikacja terminu składania ofert na 5 stycznia 2018r. i zmiana ogłoszenia 500080561-N-2017 

 

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.12.2017r.

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2 stycznia 2018r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Powrót