22/ZP/PN/17 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń oddziału Kardiologicznego (...) WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi"

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi”

Ogłoszenie o zamówieniu 634181-N-2017 z dnia 19.12.2017r.

SIWZ   (.pdf)

Załączniki do SIWZ (edytowalne)

 Zmiana terminu składania ofert na 10 stycznia 2018r. i ogłoszenie o zmianie 500081610-N-2017

 Zmiana terminu składania ofert na 12 lutego 2018r. i ogłoszenie o zmianie 500003865-N-2018

   Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24 stycznia 2018r.

Zmiana terminu składania ofert na 23 lutego 2018r. i ogłoszenie o zmianie 500027138-N-2018

  Zmiana terminu składania ofert na 6 marca 2018r. i zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 02/03/2018 roku - podział na części

 Modyfikacja SIWZ z dnia 02.03.2018 roku

 Informacja z otwarcia ofert część 1

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1

Zmiana terminu składania ofert część 2 wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert częśc 2 wraz ze zmianą ogłoszenia na 24 maja

Zmiana terminu składania ofert częśc 2 na 30 maja 2018r. wraz ze zmiana ogłoszenia

Modyfikacja z dnia 24 maja 2018r.

Informacja z otwarcia ofert część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2