W tym miejscu znajdują się postępowania ogłoszone po dniu 12 października 2017 r.

7/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla IMŁ Sp. z o.o. 15 lipiec 2019
8/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu/wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o. 13 czerwiec 2019
4/ZP/PN/19 - "Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o." 05 czerwiec 2019
1/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o. 11 kwiecień 2019
10/ZP/PN/19 - "Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisaława Rybickiego w Skierniewicach" - w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 02 kwiecień 2019
6/ZP/PN/19 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA 15 marzec 2019
3/ZP/PN/19 Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 31 styczeń 2019
36/ZP/PN/18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Steryliza 03 styczeń 2019
35/ZP/PN/18 Budowa układu podnoszenia ciśnienia oraz przebudowa instalacji hydrantowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 28 grudzień 2018
33/ZP/PN/18 Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż. na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 13 listopad 2018