30/ZP/PN/18 Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie

30/ZP/PN/18 Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (pdf)

SIWZ (w wersji edytowalnej)

Załącznik nr 3A

Dokumentacja techniczna:

     1. Projekt:

     2. Przedmiary

     3. STWIORB

     4 .Pozwolenie na budowę

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018r. 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2018r. wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert: 11.12.2018r. godz. 9:00)

 Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.11.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.11.2018r. 

Załącznik do wyjaśnień z dnia 22.11.2018r. 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2018r.

Załącznik do wyjaśnień z dnia 23.11.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.11.2018r. 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.11.2018r. 

Do pliku:Projekt – (TOM II D. II Opis Instalacji Sanitarnych OIT)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.11.2018r. 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.12.2018r.

Informacja z otwarcia ofert  z dnia 11.12.2018r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.01.2019r.