6/ZP/PN/19 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA

Poprawiono: 07 maj 2019 Opublikowano Odsłony: 639

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA

6/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 053-121253

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   wersja pdf, nieedytowalna
Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy
     Załączniki od nr 1.1. do nr 1.4.20.     
plik zip, wersja edytowalna
Formularz ofertowy Załącznik nr 2 wersja edytowalna
Formularz JEDZ Załącznik nr 3 wersja edytowalna
Wzór umowy Załącznik nr 4 wersja edytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 wersja edytowalna
Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 6 wersja edytowalna

Identyfikator postępowania 2f143298-af89-4956-a1a5-1861371d93b1

Klucz publiczny


 Wyjaśnienia z dnia 08.04.2019 r. 


Wyjaśnienia z dnia 10.04.2019 r.

 Przekazane sprostowanie ogłoszenia do Dz. U.U.E.

Załącznik nr 1.4.5


 Wyjaśnienia z dnia 17.04.2019 r. Przekazane sprostowanie ogłoszenia do Dz. U.U.E. Zmodyfikowane załączniki
 
Informacja z otwarcia ofert